O aplikaci

Agendy, které obsahuje program Kufřík:

Moje OSVČ
- kontakty (adresa, telefon, email, web)
- IČ, DIČ
- bank. účet
- číslování faktur pomocí masky a dle období, nastavení splatnosti faktur
- pravidelné zálohování databáze, nastavení počtu záloh
- daňový paušál a výdaje pro přehledy ČSSZ a ZP
- podklady pro přehledy ČSSZ a ZP (od roku 2016)
Zákazníci
- kontakty (adresa, email, telefon)
- IČ, DIČ
Faktury
- vazba na zákazníky
- datum vystavení a splatnosti
- forma úhrady (převodem / hotově)
- položky faktury - počet, jednotková cena, jednotka, sleva na položku
- evidence plateb a záloh
- možnost připojit dodatečné infromace k faktuře
Tisk faktur
- vzory faktur
- export tiskových sestav do formátů: PDF, XLS, RTF a TIFF
Grafy
- koláčové a sloupcové grafy fakturace
- za libovolná období
- export grafů do PDF a TIFF
Přehledové tiskové sestavy
- přehledové statistické sestavy za libovolné období
- export tiskových sestav do formátů: PDF, XLS, RTF a TIFF